Navigating Space 02, 2006
Dimensions variable, Latex painted PVC pipes, cardboard, artists tape and cinder blocks.
Installation at the Atlanta Contemporary Arts Center, Atlanta, GA

 

 

 

 

 

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
   
© 2017 - Avantika Bawa